با عرض سلام و احترام

آيا روايت منتسب به معصوم عليه السلام در خصوص جناب عبدالعظيم حسني با مضمون “من زار عبدالعظيم حسني بري كمن زار الحسين (عليه السلام) بكربلاء يرتجي ” صحيح است. در صورت صحت اين روايت كدام يك از ابعاد و آثار زيارت را در برخواهد گرفت. آيا چه ارتباط معنوي خاصي بين شخصيت جناب عبدالعظيم با وجود مقدس حضرت ابي عبداللَه الحسين (عليه السلام) وجود دارد كه چنين روايتي در ارتباط با شخصيت ايشان مطرح شده ولي در خصوص ساير اولياء الهي مطرح نگرديده است.

با تشكر
26 ذي القعده 1432

هوالعلیم
این روایت صحیح است و ربط بین آن حضرت را با موالیان خود اثبات مینماید.

دیدگاهتان را بنویسید