رواياتي پيرامون مقام و عظمت حضرت فاطمه معصومه سلام اللَه عليها

  • ١-عن سعد بن سعد قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن فاطمة بنت موسی بن جعفر علیهما السلام فقال من زارها فله الجنة.

  • ٢- قال امام الجواد علیه السلام: من زار قبر عمتی بقم فله الجنة.

  • ٣– و روی سعد فی روایة اخری عن ابا الحسن الرضا علیه السلام ، قال: عندکم لنا قبر. قلت جعلت فداک  بنت موسی علیه السلام ، قال: نعم. من زارها عارفاً بحقها فله الجنة. فإذا أتیت القبر فقم عند رأسها مستقبل القبله و کبّر أربعاً و ثلثین تکبیرة و سبح ثلثاً و ثلثین تسبیحةً واحمداللَه ثلثا و ثلثین تحمیدة. ثم قال: السلام علی آدم صفوة اللَه …

  • ترجمه:

  • سعد بن سعد می گوید: درباره حضرت فاطمه معصومه سلام اللَه علیها که دختر موسی بن جعفر علیهما السلام می باشند از امام رضا سوال نمودم . فرمودند: کسی که آن حضرت را زیارت کند جایگاهش بهشت خواهد بود.

  • ٢- امام جواد علیه السلام فرمودند: کسی که زیارتگاه عمه ام را در قم زیارت کند بهشت از آ ن او خواهد شد.

  • ٣-امام رضا علیه السلام به سعد می فرمایند: در شهر شما قبری از ما خاندان می باشد، عرض کردم فدایت شوم آیا منظور شما قبر فاطمه دختر موسی بن جعفر علیهم السلام است ؟ فرمود : آری. کسی که او را در حال معرفت به شخصیت و ملکات او زیارت کند بهشت برای او خواهد بود. پس وقتی که به زیارت آن حضرت می روی بالا سر آن حضرت بایست و سی و چهار مرتبه تکبیر بگو وسی سه مرتبه تسبیح و سی سه مرتبه حمد بجای آور پس بگو السلام علی آدم صفوة اللَه

رواياتي پيرامون مقام و عظمت حضرت فاطمه معصومه سلام اللَه عليها

دیدگاهتان را بنویسید